Hakkımızda

1991  yılında 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu kapsamında faaliyetine başlayan mali müşavirlik ofisimiz;

 • Genel Muhasebe İşlemleri Uygulamaları

 • Serbest Bölge Mevzuatı Danışmanlığı

 • İhracatta K.D.V. İadesi Danışmanlığı

 • Vergi ve Sosyal Güvenlik Alanlarında Danışmanlık

 • Şirket Kuruluş, Birleşme, Bölünme, Değişiklikleri

 • Genel Kurullar ve Tasfiye İşlemleri

 • Personel İşlemleri Danışmanlığı

 • Mali Danışmanlık, Bütçeleme ve Kontrol İşlemleri

 • Kayyumluk ve Tasfiye Memurluğu

 • Teşvik Mevzuatı Danışmanlığı

 • Dahilde İşleme ve Hariçte İşleme Rejimleri

alanlarında danışmanlık ve uygulama hizmetleri vermektedir.