0

Sırdaş Müşavirlik

- Farklı ve kaliteli hizmet sunarak, müşteri memnuniyetini en yüksek düzeyde tutma anlayışıyla hareket eder.

– Müşteri ihtiyaç ve beklentilerini en iyi şekilde analiz eder ve yararlanabilecekleri hizmetleri sunar.

– Müşterilerinin beklentilerinin üzerinde kalitede hizmet sunabilmek için kendini sürekli yenileme eğitim ve geliştirme çabası içerisindedir.

– Müşterilerine sistemli bir şekilde hizmet sunabilmek için belli bir plan dahilinde hareket eder ve hizmet süreci içerisinde meydana gelebilecek müşteri talep değişikliklerine en kısa sürede adapte olabilme esnekliği gösterir.

– Hizmet sürecinde müşterileri ile sürekli iletişim halinde olan mali müşavirlik büromuz, tüm aşamalarda müşterilerini eksiksiz bir şekilde bilgilendirir ve sürecin en iyi şekilde ...

incele
0incele
0

SGK MEVZUAT DEĞİŞİKLER ;

SUT 22.04.2015 TARİHİ İTİBARİYLE GÜNCELLENMİŞ

SGK Genelgesi 2015/12 (Devamlı İşyeri Sigortalıları İle Yapılan İhale Konusu İşlerde Teşvik Uygulaması Hk.) (09.04.15-15:40)

SGK Genelgesi 2015/11 (08.04.15-16:45)

Ev Hizmetlerinde 5510 Sayılı Kanunun Ek 9 uncu Maddesi Kapsamında Sigortalı Çalıştırılması Hakkında Tebliğ (01.04.15-05:45)

SGK Duyurusu (31.03.15-18:55)

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Yer Alan Bazı Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Karar (BKK 2015/7470) (31.03.15-05:20)

SGK Duyurusu (Şubat Ayı İçinde İşyerinin veya Sigortalının Nakli) (20.03.15-13:10)

SGK Genelgesi 2015/10 (Sigorta Prim Teşviklerinden Geriye Yönelik Yara...

incele
0

Delekçe Örnekleri

    DİLEKÇELER    
Aynı Vergi Dairesinin Sınırları İçinde Adres Değişikliği Dilekçesi
Borcu Yoktur Yazısı Alma Dilekçesi
Ceza İndirim Talebi Dilekçesi
Ceza İndirim Talebi Dilekçesi ( Teminat Gösterilmesi Durumunda )
Defter Belge İbraz Dilekçesi
Düzeltme Beyannamesi Verme Dilekçesi
Ek Faaliyette Bulunma Dilekçesi
Esnaf Vergi Muafiyeti Belgesi Alma Dilekçesi
Gelir Tablosu ve Bilanço Tasdiki Talep Dilekçesi
İade Talep Dilekçeleri ( 429 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği )
İnternetten Gönderilen Beyanname Listelerine İlişkin Dilekçe ( S.M.M. / S.M.M.M. )
İhbarnamenin Kaldırılması İçin Talep Dilekçesi
İşe Başlama / Bırakma Bildirimi      Ön yüz       Arka yüz
Kesin Teminat Mektubu Örneği...
incele